הייחוד של "ציקי"

 

היכולת לשלב את כל סוגי הכתיבה בטקסט - כתיבה שירותית, כתיבה אינטואיטיבית, כתיבה שיווקית, כתיבה נגישה - לפי הצורך והדרישות.

 

לכל טקסט אני מביאה:

הן את הידע הלשוני (תואר ראשון בלשון),

הן את הידע בפיתוח תוכניות הדרכה (תואר שני בפיתוח תוכניות לימודים),

הן את הידע השיווקי (לימודי שיווק),

הן את הידע בעריכה לשונית (שנים של עריכה לשונית),

הן את הידע בכתיבה מונגשת ומותאמת (קורס הנגשה ולימודי הוראה מותאמת), 

והן את הידע בכתיבה שירותית (שנים של הדרכה וכתיבת חוברות הדרכה).

אני עוסקת בתכנים עצמם: לא עוד תיאוריה.

אני נותנת לכל משתלם ומשתלם "ארגז כלים" ישימים להתנהלות עצמית המותאמת לדרישות הארגון וטיפים לכתיבה ומשלבת כתיבה ודיבור.