הייחוד של "ציקי"

היכולת לשלב את כל סוגי הכתיבה בטקסט (כתיבה שירותית, כתיבה אינטואיטיבית), לפי הצורך והדרישות.

לכל טקסט ציקי מביאה הן את הידע הלשוני (תואר ראשון בלשון), הן את הידע השיווקי (לימודי שיווק), הן את הידע בעריכה לשונית (שנים של עריכה לשונית)

והן את הידע בכתיבה שירותית (שנים של כתיבת חוברות הדרכה והדרכה).

 

"ציקי" עוסקת בתכנים עצמם.

נותנת כלים ישימים וטיפים

משלבת כתיבה ודיבור.