לאילו מסמכים צריך כתיבה שירותית?

לכל המסמכים שיוצאים מטעם הארגון, החברה או הגוף.

מכתב, דואר אלקטרוני, מסרון, ווטסאפ, דוח, מזכר, סיכום.

 

ציקי – צעדיםישימים לתקשורתיעילה מעבירה קורסים וסדנאות "התפורים" לכל לקוח לפי צרכיו בכל אחד מהנושאים ומהמסמכים השייכים לכתיבה שירותית.