מפגש חד פעמי -

האם הוא יעיל?

האם אפשר להשיג באמצעותו תוצאות?

תלוי במפגש...

תלוי בתוצאות אותן רוצים להשיג.

מפגש יכול להיות הכול או לא כלום.

יכול להצליח בגדול ולהיכשל בגדול...

הכול תלוי במלווה...