האם ניתן לשפר את השירות הניתן "בעל פה"?

בוודאי.

נכון שבזמן אמת הלקוח נמצא לבדו מול נותן השירות והלקוח לעיתים לא משתף פעולה. למרות זאת – למרות חוסר שיתוף הפעולה, חוסר הסבלנות וחוסר העניין -

ניתן ליצור חוויה נעימה אצל הלקוח הפוטנציאלי שיישאר לקוח פוטנציאלי ולא "אויב" פוטנציאלי.

 

איך?

באמצעות הטיפ המנצח:

שאלו את עצמכם: "האם הייתם רוצים שאמא ואבא שלכם יקבלו תשובה כזו?" "האם אתם הייתם מוכנים לשמוע תשובה כזו?"

בכל מקרה שתענו לא - עצרו ואל תענו כך לאחר. חשבו שוב ותנו תשובה אחרת שתעבור את "המסננת שלכם".

 

האם ניתן לשפר את השירות הניתן "בכתב"?

בוודאי ובוודאי.

אפשר לענות ללקוח: "לא. בקשתך נדחית" ואפשר גם אחרת. אפשר לומר "לא" בצורה יותר נעימה.

זכרו גם כאן יעבוד הטיפ המנצח:

"האם אני רוצה שהוריי יקבלו תשובה כזו?" "האם אני היייתי רוצה לקבל תשובה כזו?"

אם התשובה היא לא - עצרו, חשבו שוב ונסחו תשובה חדשה.

 

על כל אלה בסדנה "מתן שירות אפקטיבי בכתב ובעל פה" שמעבירה ציקי - צעדים ישימים לתקשורת יעילה.