האם ניתן לשפר את השירות הניתן "בעל פה"?

בוודאי.

נכון שבזמן אמת הלקוח נמצא לבדו מול נותן השירות והלקוח לעיתים לא משתף פעולה. למרות זאת – למרות חוסר שיתוף הפעולה, חוסר הסבלנות וחוסר העניין -

ניתן ליצור חוויה נעימה אצל הלקוח הפוטנציאלי שיישאר לקוח פוטנציאלי ולא "אויב" פוטנציאלי.

 

האם ניתן לשפר את השירות הניתן "בכתב"?

בוודאי ובוודאי.

אפשר לענות ללקוח: "לא. בקשתך נדחית" ואפשר גם אחרת. אפשר לומר "לא" בצורה יותר נעימה.

על כל אלה בסדנה "מתן שירות אפקטיבי בכתב ובעל פה" שמעבירה ציקי- צעדים ישימים לתקשורת יעילה.