ליווי אישי בכתיבה

אם יש לך חלום,

רעיון

עמוד אחד כתוב

או

התחלה של משפט

ו...

אתה רוצה ספר, ספר ששמך יתנוסס עליו, כמחבר?

אז –

בוא לכתוב אותו!

ליווי אישי בכתיבה על ידי ציקי – צבייה רדיאנו