הגהה היא שלב בתהליך ההוצאה לאור של יצירה כתובה שבו עוברת היצירה, לאחר סידורה ועימודה, קריאה קפדנית שמטרתה לאתר שגיאות טכניות שנפלו בה: שגיאות כתיב, טעויות העתקה וטעויות דפוס כדי לעשותה ראויה לדפוס.

העברת הספר לדפוס היישר ממעבד התמלילים של הכותב כמקובל החל מסוף המאה העשרים, מבטיחה שכמעט לא ייווצרו טעויות העתקה וטעויות דפוס במהלך ההדפסה, אך בכל זאת יש לבדוק את הסדר, בין היתר כדי לגלות שיבושים שקרו בתהליך זה, כגון: בחירה שגויה של גופן, סידור לא נכון של קטעים מורכבים כמו טבלאות, נוסחאות וסימנים מיוחדים. בספר המסודר, שאיכות הדפסתו גבוהה משל מעבד תמלילים מצוי, מתגלות גם טעויות שחמקו מעין המחבר בהגיהו את כתב היד.

עם תום העימוד יש לבצע הגהה נוספת שבה יש לוודא בעיקר שלא חל שיבוש בעימוד. שיבושי עימוד כוללים:

· טעות במספור העמודים

· טעות בכותרת ובסיומת של הדף

· טעות בסדר העמודים או בסדר הפסקאות

· היעלמות של דף או פסקה.

(לקוח מתוך ויקיפדיה)


אז אם אתה רוצה עין נוספת, עין קפדנית ששום טעות לא חומקת ממנה – פנה אל ציקי - צבייה רדיאנו